วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552

จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ( ชุดใหญ่เพิ่มเวที แท่นอาสนะ) ที่ อาคารเสริมทรัพย์ วันที่ 30/6/52ไม่มีความคิดเห็น: