วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเช้าแบบยกแท่นอาสนะสงฆ์ ที่ ตลาดไท วันที่ 10-9-55ให้เช่าอุปกรณ์ชุดพิธีสงฆ์(แบบยกแท่นเวที) วันที่ 10-9-55 เลี้ยงพระเพล ที่ บางเขน
ให้เช่าอุปกรณ์ชุดพิธีสงฆ์(แบบยกแท่นเวที) วันที่ 8-9- 55 เลี้ยงพระเช้า ที่ร้านเพลิน วิภาวดี
ให้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะ วันที่ 26-8-55
ให้เช่าอุปกรณ์ชุดพิธีสงฆ์(แบบยกแท่นเวที) วันพุธ 22 สิงหาคม 2555 ทำบุญ เลี้ยงพระเพล เดอะเซ็นโทร-รามอินทรา