วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์ วันที่ 5-12-60 ที่รามคำแหง112 โดยทีมงานร้านสุเทพ9

ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์ ที่สนามบินน้ำ วันที่25-11-60
จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ที่นิคมโรจนะ วันที่ 23-11-60 โดยทีมงานร้านสุเทพ9

ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์ ที่ปทุมวัน วันที่17-11-60 โดยทีมงานร้านสุเทพ9จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ที่ซ.บรมชนนี 75 วันที่ 1-11-60 โดยทีมงานร้านสุเทพ9ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์ ที่รามคำแหง 112 วันที่ 12-10-60 โดยทีมงานร้านสุเทพ9
ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์ ที่อาคารออซีซั่น วันที่ 9-10-60 โดยทีมงานร้านสุเทพ9