วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลแบบยกแท่นอาสนะ ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง วันที่ 22-12-57


รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลแบบยกแท่นอาสนะ ที่ ซ.วัดลาดปลาดุก วันที่ 21-12-57รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลแบบยกแท่นอาสนะ ที่ ถ.หนามแดง วันที่ 20-12-57


รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลแบบยกแท่นอาสนะ ที่ สมิตติเวช วันที่ 18-12-57ให้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะพร้อมพิธีการ ที่ไทรน้อย วันที่ 18-12-57