วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ให้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะที่สุขสวัสดิ์ วันที่24-12-59 โดยทีมงานร้านสุเทพ9 โทร 086-3590375
รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระแบบยกแท่นอาสนะที่ มหาชัย วันที่ 17-12-59 โดยทีมงานร้านสุเทพ9 โทร 086-3590375


ให้เช่าชุดอุปกรณ์พำิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะ ที่อาคารยาคูลญย์ วันที่ 16-12-59 โดยทีมงานร้านสุเทพ9 โทร 086-3590375
รับจัดชุดพิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะ ที่พระราม 3 วันที่ 13-12-59 โดยทีมงานร้านสุเทพ9 โทร 086-3590375รับจัดงานพิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะ ที่สาธร วันที่ 9-12-59 โดยทีมงานร้านสุเทพ9 โทร 086-3590375


รับจัดงานพิธีสงฆ์ ท่ี่ จ.นครพนม วันที่ 7-12-59 โดยทีมงานร้านสุเทพ9 โทร 086-3590375
รับจัดพิธีสงฆ์ที่ จ.กาฬสินธ์ วันที่ 4-12-59 โดยทีมงานร้านสุเทพ9 โทร 086-3590375