วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

ให้บริการชุดเวทีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะที่เทเวศย์ซอย2งานวันที่3-5-62โดยร้านสุเทพ9ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ อยู่เย็น โทร 086-3590375 โทร 084-9445984

ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ  อยู่เย็น
โทร  086-3590375  โทร  084-9445984
รับจัดงานทำบุญที่ตลิ่งชนงานวันที่11-4-62โดยร้านสุเทพ9ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ อยู่เย็น โทร 086-3590375 โทร 084-9445984

ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ  อยู่เย็น
โทร  086-3590375  โทร  084-9445984
ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสน+พิธีการที่อาคารออซีซั่นงานวันที่10-4-62โดยร้านสุเทพ9ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ อยู่เย็น โทร 086-3590375 โทร 084-9445984

ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ  อยู่เย็น
โทร  086-3590375  โทร  084-9445984รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลแบบยกแท่นอ่าสนะที่รัชชดางานวันที่9-4-62โดยร้านสุเทพ9ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ อยู่เย็น โทร 086-3590375 โทร 084-9445984


ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ  อยู่เย็น
โทร  086-3590375  โทร  084-9445984

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลที่สาธรงานวันที่5-4-62โดยร้านสุเทพ9ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ อยู่เย็น โทร 086-3590375 โทร 084-9445984

ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ  อยู่เย็น
โทร  086-3590375  โทร  084-9445984


วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลแบบยกแท่นอาสนะที่MMC รังสิตวงันที่30-3-62 โดยร้านสุเทพ9 ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ อยู่เย็น โทร 086-3590375 โทร 084-9445984

ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ  อยู่เย็น
โทร  086-3590375  โทร  084-9445984ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ  อยู่เย็น
โทร  086-3590375  โทร  084-9445984
งานวันที่19-2-62ให้เช่าชุดอุปกรณพิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะที่รามคำแหง110 โดยร้านสุเทพ9 ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ อยู่เย็น โทร 086-3590375 โทร 084-9445984

ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ  อยู่เย็น
โทร  086-3590375  โทร  084-9445984
งานวันที่16-3-62ให้เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะที่ปทุมธานีโดยร้านสุเทพ9 ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ อยู่เย็น โทร 086-3590375 โทร 084-9445984

ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ  อยู่เย็น
โทร  086-3590375  โทร  084-9445984
จัดงานทำบุญเลี้ยงพระแบบยกแท่นอาสนะที่นิคมอมตะนครงานวันที่15-2-62 โดยร้านสุเทพ9 ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ อยู่เย็น โทร 086-3590375 โทร 084-9445984

ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ  อยู่เย็น
โทร  086-3590375  โทร  084-9445984

ทำบุญเลี้ยงพระเพลแบบยกแท่นอาสนะที่นิคมโรจนงานวันที่14-2-62 ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ อยู่เย็น โทร 086-3590375 โทร 084-9445984


ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ  อยู่เย็น
โทร  086-3590375  โทร  084-9445984


รับจัดงานทำเลี้ยงพระที่ถนนเลี่ยงเมืองวันที่8-2-62โดยร้านสุเทพ9 ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ อยู่เย็น โทร 086-3590375 โทร 084-9445984

ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ  อยู่เย็น
โทร  086-3590375  โทร  084-9445984วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะที่เทเวศซ.2วันที่1-12-61โดยร้านสุเทพ9โทร086-3590375

ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ  อยู่เย็น
โทร  086-3590375  โทร  084-9445984