วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ทำบุญเลี้ยงพระเพลแบบยกแท่นอาสนะที่นิคมโรจนงานวันที่14-2-62 ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ อยู่เย็น โทร 086-3590375 โทร 084-9445984


ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ  อยู่เย็น
โทร  086-3590375  โทร  084-9445984


ไม่มีความคิดเห็น: