วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ให้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆืแบบยกแท่นอาสนะสงฆ์ ที่กิ่งแก้ว วันที่17-5-56
ให้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะสงฆ์ที่พระราม9 วันที่ 13-5-56

ให้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะสงฆ์ ที่ ตลิงชันวันที่ 10-5-56

ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะสงฆ์ ที่ ถ.พิษณุโลก วันที่ 3-5-56ให้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะสงฆ์ วันที่ 29-4-56 ที่พระาม9

ให้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะสงฆ์ที่สุขสวัสดิ์ วันที่ 29-4-59

ให้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบยกแท่นอสานะสงฆ์วันที่21-4-56ที่สังขละบุรี