วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระที่ท่าพระจันทร์วันที่14-6-62ดดยร้านสุเทพ9ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ อยู่เย็น โทร 086-3590375 โทร 084-9445984

                                  ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ  อยู่เย็น
โทร  086-3590375  โทร  084-9445984รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลที่รัชดาวันที่16-5-62โดยร้านสุเทพ9ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ อยู่เย็น โทร 086-3590375 โทร 084-9445984

                                         ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ  อยู่เย็น
โทร  086-3590375  โทร  084-9445984

ให็เช่าชุดพิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะวันที่10-5-62โดยร้านสุเทพ9ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ อยู่เย็น โทร 086-3590375 โทร 084-9445984ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ  อยู่เย็น
โทร  086-3590375  โทร  084-9445984