วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

ให้เช่าอุปกรณ์ชุดพิธีสงฆ์(แบบยกแท่นเวที) วันที่ 8-9- 55 เลี้ยงพระเช้า ที่ร้านเพลิน วิภาวดี
ไม่มีความคิดเห็น: