วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552

จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ( ชุดใหญ่เพิ่มเวที แท่นอาสนะ) ที่ อาคารวรสมบัติ วันที่ 25/6/52


ไม่มีความคิดเห็น: