วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลแบบยกแท่นอาสนะ (พิธีวางศิลาฤกษ์) ที่นิคมปิ่นทอง3 วันที่ 29-7-58


ไม่มีความคิดเห็น: