วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลแบบยกแท่นอาสนะสงฆ์ ที่ลาดพร้าว วันที่ 25-4-57

ไม่มีความคิดเห็น: