วันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2557

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลแบบยกแท่นอาสนะสงฆ์ที่ อาคารเพลินจิต วันที่ 4-4-57
ไม่มีความคิดเห็น: