วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

จัดงานทำบุญเลี้ยงพระแบบยดแท่นอาสนะสงฆ์ ที่ สุขุมวิท81 วันที่ 25-11-56
ไม่มีความคิดเห็น: