วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา 2555 วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2555(แบบยกแท่นอาสนะสงฆ์)ไม่มีความคิดเห็น: