วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

จัดงานหมู่บ้านพลเทพ วันเสาร์ที่ 3/3/55 เลี้ยงพระเพล แบบยกแท่นเวทีสงฆ์
ไม่มีความคิดเห็น: