วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ( ชุดใหญ่เพิ่มเวที แท่นอาสนะ) ที่องค์รักษ์ นครนายกวันที่ 7/9/53

ไม่มีความคิดเห็น: