วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553

จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ( ชุดใหญ่เพิ่มเวที แท่นอาสนะ) ทำบุญบริษัทที่อาคารรัจนาการ วันที่29/1/53ไม่มีความคิดเห็น: