วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะที่เทเวศซ.2วันที่1-12-61โดยร้านสุเทพ9โทร086-3590375

ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ  อยู่เย็น
โทร  086-3590375  โทร  084-9445984

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพลที่สาย2วันที่28-11-61โดยร้านสุเทพ9โทร086-3590375

ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ  อยู่เย็น
โทร  086-3590375  โทร  084-9445984

ให้เช่าชุดพิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะที่สนามบินน้ำวันที่24-11-61โดยร้านสุเทพ9โทร086-3590375

ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ  อยู่เย็น
โทร  086-3590375  โทร  084-9445984ให้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะที่รามคำแหง110วันที่13-10-61โดยร้านสุเทพ9โทร086-3590375


ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ  อยู่เย็น
โทร  086-3590375  โทร  084-9445984ให้เช่าชุดอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบยกแท่นอาสนะที่รามคำแหง110วันที่13-7-61โดยร้านสุเทพ9โทร086-3590375

 ติดต่อสอบถามได้ที่สุเทพ  อยู่เย็น
โทร  086-3590375  โทร  084-9445984